Studium

Umiejętności

Stomatologicznych

 TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

Bene diagnoscitur, bene curatur

Od prawidłowego badania, przez diagnozę i adekwatny

plan do skutecznego i przewidywalnego leczenia

TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, technik i metod przeprowadzania całej gamy procedur w obrębie jamy ustnej... Nabywasz ją na uczelni, a po skończeniu studiów odnosisz wrażenie, że pacjent składa się ...tylko z zębów? Nic bardziej błędnego – pacjent to także reszta ciała i dusza (ta ostatnia – w trakcie wizyty w gabinecie – nierzadko „na ramieniu”), emocje, obawy, a nawet roszczenia. Każdy z Twoich pacjentów jest jak planeta, którą musisz odkryć, a zarazem nieufny futrzak, który wymaga oswojenia.

 

Sądzisz, że o Twoim sukcesie w zawodzie stomatologa decyduje tylko akademicka wiedza i pewna ręka? Jesteś w błędzie! Zacznij od skutecznego badania i postawienia prawidłowej diagnozy. Wróżenie z fusów pozostaw innym.

 

Musisz być szpiegiem na miarę brytyjskiego MI5 – masz za zadanie wydobyć nawet od opornego pacjenta jak najwięcej informacji na temat stanu jego zdrowia, obecnie i w przeszłości, i to nie tylko w zakresie jamy ustnej.

 

 

Rozpoznaj pozycje wroga, którym jest stan chorobowy, i jak rasowy strateg zneutralizuj zagrożenie, zanim sprawy wymkną się spod kontroli.

 

Bądź jak wytrawny psycholog, który osobę oporną, zaniedbującą swoje potrzeby zdrowotne zmieni w pacjenta, który będzie ambasadorem Twoich kompetencji zawodowych i najlepszą reklamą Twojej Praktyki.

Stań się rasowym detektywem, który wyśledzi każdy symptom pojawiających się nieprawidłowości – tylko w ten sposób postawisz trafną diagnozę. Odrzuć przy tym klasykę – lupa à la Sherlock Holmes to przeżytek, XXI wiek oferuje zupełnie inną aparaturę do diagnostyki.

Ignacy Baumberg

Wstępne badanie podmiotowe (wywiad medyczny) i badanie fizykalne

jako integralne elementy procesu leczenia

• Znaczenie wywiadu medycznego i badania fizykalnego

• Konieczność dokumentacji podstawowych funkcji życiowych pacjenta

• Znaczenie monitorowania stanu pacjenta w czasie zabiegu

 

Tomasz Maria Kercz

Wywiad stomatologiczny jako warunek skutecznej terapii kompleksowej

• Rodzaje i formy wywiadu stomatologicznego

• Znaczenie zaangażowania pacjenta w proces diagnostyczno-leczniczy

• Jak zadawać pytania, które mogą być kłopotliwe dla pacjenta?

 

Tomasz Maria Kercz

Dokumentacja medyczna – jej prowadzenie i znaczenie

w procesie diagnostyczno-leczniczym

• Podstawy prawne i konsekwencje zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji medycznej

• Niezbędne elementy prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej

• Dokumentacja elektroniczna vs. dokumentacja medyczna w wersji papierowej

• Podstawowe elementy poprawnej dokumentacji oraz zgody pacjenta na leczenie

 

Aleksander Przygoński

Badanie przedmiotowe jako przesłanka do strategii leczniczej

– rozpoznanie różnicowe i najczęściej popełniane błędy

• Protokół postępowania w badaniu przedmiotowym

• Guzy zapalne czy guzy innego pochodzenia

• Uwaga na neuralgie rzekome!

 

Tomasz Maria Kercz, Aneta Grochowina

Badania dodatkowe z wykorzystaniem najnowszych technologii

• Rentgenodiagnostyka cyfrowa

• Badanie fluorescencyjne we wczesnej diagnostyce nowotworów jamy ustnej

• Różne oblicza i zastosowanie fotografii cyfrowej w codziennej praktyce

• Obrazy ruchome – wideo w diagnostyce funkcji układu stomatognatycznego

• Jak wykorzystać lupy i mikroskop w badaniu przedmiotowym?

 

Aneta Grochowina

Stomatologiczne badanie tomograficzne 3D a badanie OPG 2D

– interpretacja badania CBCT jako element trafnej diagnozy

• Czy zdjęcie pantomograficzne jest wystarczającym przeglądowym badaniem rentgenowskim?

• Co zobaczysz na przekrojach badania tomograficznego 3D, czego nie widać na zdjęciu pantomograficznym?

• Interpretacja badania CBCT

 

Aneta Grochowina

Zrozumienie okluzji i funkcji narządu żucia warunkiem

sine qua non kompleksowej stomatologii estetycznej

• Koncepcja równowagi całego układu stomatognatycznego

• Ocena stabilności stawu ssż i poziomu nasilenia parafunkcji

• Modele diagnostyczne – rola w diagnostyce i komunikacji z pacjentem

• Rejestracja centralnej relacji – filozofia dr. Koisa i dr. Dawsona

• Procedura postępowania w stomatologii kompleksowej

 

Tomasz Maria Kercz, Aneta Grochowina

Zbadałeś pacjenta, postawiłeś diagnozę? Czas na plan leczenia!

Czym jest plan leczenia i dlaczego jest tak ważny?

• Jak pomóc pacjentowi zrozumieć potrzeby terapeutyczne?

• Co jest niezbędne, aby ustalić prawidłowy plan leczenia?

• Zasada WIDIOM pomocną wskazówką dla lekarza w przekazywaniu wszelkich zaleceń

• Planowanie leczenia 3D (wax up, mock up) – 10 kroków do doskonałości funkcjonalno-estetycznej

• Koncepcja Digital Smile Design – komputerowego projektowania uśmiechu

• Przewidywalne wyniki leczenia z punktu widzenia komfortu i zadowolenia pacjenta

 

WYKŁADOWCY

Aneta Grochowina

Tomasz Maria

Kercz

Aleksander

Przygoński

Ignacy

Baumberg

Organizator: Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. 90-302 Łódź, ul. Wigury 15A, tel. (42) 637 02 77

Szybki kontakt: +48 608 040 485, Rafał Szula, rszula@dentonet.pl